ES, Latvija, Rīga

Email: info@icba.legal

Defending Liberty, Pursuing Justice

International Criminal
Bar Association

Member Login

Informatīvie dokumenti

Šeit Jūs atradīsiet sarakstu ar informatīvajiem materiāliem par starptautiskajiem krimināllikumiem.

General principles of international criminal law

General principles of international criminal law ir Sarkanā krusta Starptautiskās komitejas Starptautiskās humanitārās likumdošanas padomes izdotais dokuments. Tas apraksta minētā likuma principus, tā pamatu un vairākas atbildības formas.

[Lejupielādēt]

Understanding the International Criminal Court

Understanding the International Criminal Court ir Starptautiskās krimināltiesas izdotais dokuements, kas apraksta šīs organizācijas vēsturi, pamatprincipus, jurisdikciju, darbības metodes un aizsardzības programmas.

[Lejupielādēt]

International Humanitarian Law and International Criminal Justice: An Introductory Handbook

International Humanitarian Law and International Criminal Justice: An Introductory Handbook ir The Commonwealth (brīvprātīgo biedru asociācija, kuru sastāda 53 neatkārīgās valstis) izdotais informatīvais materiāls. Tas ir vēltīts divām starptautiskās likumdošanas svarīgākajām jomām, kuras ir saistītas ar kara šausmu samazināšanu un cilvēka lepnuma pasargāšanu: starptautiskajai humanitārai likumdošanai un starptausikām krimināllikumam.

[Lejupielādēt]

The Enforcement of International Criminal Law

The Enforcement of International Criminal Law ir rakstu apkopojums, kuru izdeva Aegis Trust sadarbībā ar ES. Tas apraksta pēdējos 15 starptautiskās tiesu prakses gadus, ieskaitot noteiktu gadījumu un jurisdikciju analīzes.

[Lejupielādēt]

The Fundamental Concept of Crime in International Criminal Law A Comparative Law Analysis

The Fundamental Concept of Crime in International Criminal Law A Comparative Law Analysis ir salīdzinošā starptautiskā krimināllikuma teorijas izpēte, kas aprkasta vairāka likumdošanas sistēmas, kā arī izpētāmo koncepciju vēsturi.

[Lejupielādēt]

Demand Fair Lobbying!

Demand Fair Lobbying! ir pētījumu kopums, kas ir veltīts pilsoņu lobiju, lobiju godīguma un politiskās pieejamības jautājumiem. Publikācijas avots - Delna, NGO Transparency International pārstāvis Latvijā.

[Lejupielādēt]