ES, Latvija, Rīga

Email: info@icba.legal

Defending Liberty, Pursuing Justice

International Criminal
Bar Association

Member Login

Informācija

Starptautiskās organizācijas, piemēram ICBA un Starptautiskā krimināltiesa, ir institūcijas, kas fokusējas uz nacionālo un lokālo organizāciju darba atbalstu krimināllikuma jomā. To uzdevums ir atbalstīt un papildināt šādu organizāciju darbu, t.i. pašas institūcijas vai nu neizskata konkrētas, atsevišķas lietas, vai nu dara tos tikai īpašos gadījumos. Bieži vien tās arī nodrošina informācijas izplatīšanu, datu vākšanu un analīzi, finansēšanu un tās piesaisti, kā arī juridisko pārstāvniecību un organizatorisko atbalstu jurisprudences speciālistiem.

Cilvēktiesību organizācijas

Cilvēktiesību organizācijas ir institūcijas, grupas un komisijas, kas fokusē savu darbību uz noziegumiem pret cilvēktiesībām, piemēram verdzību, spzīdzināšanu, neobjektīvu tiesāšanu un brīvību atņemšanu. Par tādas organizācijas piemēru var kalpot ANO Cilvēktiesību padome, kuras uzdevums ir starptautisko likumu nodrošināto cilvēktiesību atbalsts. Cilvēktiesībām ir arī īpaša nozare, kas nodarbojas ar visbiežāk diskriminēto grupu (bērni, etniskās minoritātes, invalīdi u.tml.) tiesībām.

Finanšu noziegumu apkarošanas organizācijas

Starptautiskās finanšu noziegumu apkarošanas organizāciju darba objekts ir ekonomiskā rakstura noziegumi - naudas atmazgāšana, terorisma finansēšana, investīciju noziegumi, korupcija - un to apkarošana. Finanšu noziegumi bieži vien ir saistīti ar valsts institūcijām un ietekmīgākājām ekonomiskajām organizācijas, līdz ar to šī joma ir viena no svarīgākajām starptautiskajā kontekstā.