ES, Latvija, Rīga

Email: info@icba.legal

Defending Liberty, Pursuing Justice

International Criminal
Bar Association

Member Login

Juridiskais atbalsts

ICBA nodrošina juridisko atbalstu advokātiem un citiem jurisprudences speciālistiem sekojošās jomās:

Šis juridiskais atbalsts pamatojas uz kriminālliku un tā pielietošanu starptautiskā merogā, kas ir noteikumu kopums ar mērķi aizsargāt sabiedrību un indivīdus pret noziegumiem - ļaunprātīgas maldināšanas, zādzībām, slepkavībām, cilvēktiesību pārkāpumiem u.c.

Krimināllikuma pārkāpēji tiek sodīti ar ieslodzījumu, naudas sodiem, piespiedu darbu u.tml. metodēm. Šīs procedūras ir jāīsteno rūpīgi un uzmanīgi, līdz ar to apsūdzētajiem bieži vien ir nepieciešama juristu palīdzība, kas nodrošinātu objektīvu tiesāšanu.

Pašiem advokātiem un juristiem, savukārt, ir nepiecišamas ICBA līdzīgas institūcijas, kas atbalstītu viņu darbu un aizsargātu viņu tiesības, piemēram tiesības darboties bez trešo pušu iejaukšanās, kā arī palīdzētu nodrošināt sadarbību ar citiem juristiem, finansēt šo darbu, kā arī izplatīt relevantu informāciju par to.