ES, Latvija, Rīga

Email: info@icba.legal

Defending Liberty, Pursuing Justice

International Criminal
Bar Association

Member Login

Par ICBA

ICBA ir advokātu asociācija, kuras mērķis ir atbalstīt Latvijas un ārzmeju advokātu intereses, aizstāvēt to tiesības un vispārīgi sekmēt to profesionālo attīstību. Mūsu darbības joma iekļauj sevī informācijas izplatīšanu, konsultācijas, finansēšanu un finanšu piesaisti u.c. Turklāt, ICBA nodrošina atbalstu jaunu jūristu biedrību izveidošanā, balstotites uz kopīgiem mērķiem un uzdevumiem.